Glade børn i pasningsordningen

Jeg arbejder med de 6 læreplaner, for at klæde barnet på til børnehaven. For at styrke barnet i dets udvikling, fordi det øger selvtillid og selvværd - og fordi i Kures Private Pasningsordning samler vi på glade børn...
De 6 læreplaner består af:
 
 
 
 
- Personlige kompetencer
- Sociale kompetence
- Sprog
- Krop og bevægelse
- Naturen og naturfænomener
- Kulturelle udtryksformer og værdier
 
 
 
Celina 250611
 
 
 
Delinda 300712
 
 
 
Liam 200612
 
 
 
Noah 200612
 
 
 
Hannah 060813
 
 
 
William 100314
 
 
 
Joanna 100714
 
 
 
Jacob 150216
 
 
 
Isaac 260915
 
 
 
Cornelius 250216
 
 
 
Mick 270216
 
 
 
Sophia 250716
 
 
 
Jens-Christian 310117
 
 
 
Niels 290416
 
 
Personlige kompetencer:
 
Jeg kan lære at:
- Fortælle om mine følelser og meninger og oplevelser
- Bede om hjælp til svære ting
- Udvikle nye færdigheder
- Vente til det bliver min tur
- Lege alene
- Blive dygtigere til det jeg er god til
- Blive bedre til det jeg ikke er så god til
 
Jeg kan øve mig med:
- Mine venner i Kures Private Pasningsordning
- Mine venner hos de børnepassere vi ses med
- De voksne
- Mig selv - selvstændigt!
Jeg kan øve mig ved at:
- Lege med de andre børn i pasningsordningen
- Være med på ture og besøg hos andre børnepassere
- Tegne, male og fortælle historier
 
Sociale kompetencer:
 
Jeg kan lære at:
- Være sammen med andre børn
- Lege i små og store grupper
- Være med til at bestemme hvad vi skal lave
- Vente på tur
- Dele legetøj med de andre børn
- Være en god ven
 
Jeg kan øve mig med:
- De andre børn i pasningsordningen
- Når vi er på tur og mødes med andre børn
- Den voksne i pasningsordningen og de børnepassere vi mødes med
 
Jeg kan øve mig ved at:
- Se og lytte til de andre
- Hjælpe de andre børn
- Finde på sjove ting vi kan lave sammen
- Trøste når en af de andre er ked af det
Sprog:
Jeg kan lære at:
- Sætte ord på mine tanker, følelser, oplevelser og handlinger
- Blive god til at tale og fortælle
- Bruge mit kropssprog
Jeg kan øve mig med:
- Mine venner i pasningsordningen
- Den voksne i pasningsordningen
-Mig selv - selvstændigt
Jeg kan øve mig ved at:
- Snakke med de andre børn
- Fortælle om mine oplevelser
- Høre og fortælle historier
- Tegne, male mine tanker og oplevelser
- Sige rim og remser
- Synge
 
Tobias 240917
 
 
 
Amelia 080818
 
 
 
Alberte 23.11.18
 
 
 
Astrid 07.12.18
 
 
Kulturelle udtryksformer og værdier:
Jeg kan lære at:
- Tegne, male og være kreativ
- Mærke forskel på forskellige materialer
- Synge, spille og lytte til musik
- Lege sanglege
- Få kendskab til traditioner og højtider
Jeg kan øve mig med:
- Mine venner i pasningsordingen
- Den voksne i pasningsordningen
-Mig selv - selvstændigt
Jeg kan øve mig ved at:
- Tegne og male
- Lege sanglege
- Høre digte og eventyr
- Synge og lave musik
- Bruge min fantasi
- Lytte og danse til musik
Naturen og naturfænomer
Jeg kan lære at:
- Være god mod dyr og planter
- Kende forskel på årstider
- Lege ude i naturen
- Kende forskel på planter og dyr
Jeg kan øve mig med:
- Mine venner i pasningsordningen
- Den voksne i pasningsordningen
- Mig selv - selvstændigt
Jeg kan øve mig ved at:
- Undersøge / studere smådyr
- Fodre fugle, fisk og andre smådyr (skildpadder)
- Finde blade og andre ting i naturen
- Opdage regn, sne og sol
- Mærke kulde og varme i luften
- Lytte til lydende i naturen
Krop og bevægelse:
Jeg kan lære at:
- Kende min krop
- Opleve glæden ved at bevæge mig
- Spise sund mad
- Bevæge mig på alle mulige måder
Jeg kan øve mig med:
- Mine venner i pasningsordningen
- Den voksne i pasningsordningen
- Mig selv - selvstændigt
Jeg kan øve mig ved at:
- Kravle, gå, trille, hoppe og løbe
- Spise sund mad
- Bruge min krop